Het bestuur van de Sint-Norbertusparochie in Roosendaal heeft het voornemen om de St. Josephkerk aan te wijzen als de ene stadskerk. Ook de aanpalende pastorie (het huidige parochiecentrum) blijft als werk- en vergaderplek in gebruik. 

Dit betekent dat het bestuur de Moeder Godskerk (met bijgebouwen) aan de Kennedylaan en de O.L. Vrouwekerk (met klooster) aan de Kade aan de eredienst wil onttrekken en afstoten.

Het voorgenomen besluit is het resultaat van bijna twee jaar onderzoek om, op verzoek van Bisschop Liesen van Breda, tot één kerkgebouw in het stedelijk gebied van Roosendaal te komen.

Het parochiebestuur brengt de parochianen op woensdag 24 oktober tijdens een informatiebijeenkomst in de Moeder Godskerk op de hoogte van het voorgenomen besluit om erover te spreken en vooruit te blikken. Vervolgens kunnen parochianen schriftelijk of mondeling (hoorzitting, spreekuur) op de plannen reageren.

De sterk verminderde kerkgang, de krimp van het personeelsbestand, het (kostbare) onderhoud van monumentale kerken en de daling van inkomsten liggen aan dit plan ten grondslag.

Pastoor Ronald van Bronswijk: “Ik realiseer me terdege dat met deze keuze een zwaar beroep wordt gedaan op de acceptatie van de parochianen. Tegelijkertijd hoop en vertrouw ik erop dat er ook voldoende begrip bestaat voor deze keuze”.

Vicevoorzitter Maarten Mallekoote: “De St. Josephkerk met parochiecentrum voldoet het beste aan het Programma van Wensen. Als de nood aan de man komt zouden we zelfs alle functies in het kerkgebouw zelf kunnen onderbrengen en het parochiecentrum alsnog afstoten”.

Om tot de keuze te komen is een uitgebreid en intensief traject gevolgd, in samenspraak met de parochianen, om een ideaalbeeld van een stadskerk te vormen. De hieruit voortkomende ‘startnotitie’ is in brede kring aanvaard en met instemming begroet.
Vervolgens is door drie werkgroepen onderzocht welk van de drie thans nog in gebruik zijnde gebouwen dit beeld het beste benadert. Gekeken is naar functionaliteit (ruimtelijke indeling, gebruiksgemak), sacraliteit en ligging/bereikbaarheid. Voorts is ook gekeken naar de exploitatielasten op korte en lange termijn, en zijn de mogelijkheden tot herbestemming van gebouwen onderzocht.
Daarnaast is in het onderzoek het gebouw van de voormalige St Janskerk meegenomen. Aanleiding hiervoor is dat menigeen nog steeds het toenmalige besluit betreurt om deze kerk voor de eredienst te sluiten en van de hand te doen.
Alles overziend blijkt dit gebouw toch niet aan alle vereisten van het programma van wensen (waaronder ook werk- en vergaderplekken) te kunnen voldoen.

De exploitatie van een (kerk)gebouw is voor een parochie bij de huidige financiële stand van zaken een buitengewoon lastige opgave. De parochie staat, samen met alle parochianen, voor de taak om haar inkomsten en uitgaven in balans te houden.

Het bestuur hoopt nog dit jaar, rekening houdend met alle reacties, de Bisschop te kunnen vragen in te stemmen met het plan.
Naar verwachting zal het dan nog tot medio 2019 duren alvorens kerken gesloten kunnen worden. Bij de voorbereiding hiervan zal het bestuur zich laten bijstaan door een in te stellen begeleidingscommissie.

Op 15 november is er een hooravond om 19:30 uur in de O.L. Vrouwekerk. In de tussentijd kunt: u vragen stellen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Aanmelden via de website waarop een button komt: - Voor de hooravond op 15 november en voor het spreekuur op 19 november.  Er wordt een FAQ lijst gemaakt met antwoorden op de vragen, deze zal dan ook later op de website worden gepubliceerd.

Link naar presentatie gehouden op 24-oktober-2018

Link naar interview omroep Brabant

designed by PJM Rademakers