Met de Werkgroep Spiritualiteit van het Netwerk Palliatieve Zorg verzorgt Spirit in Roosendaal een avond rond de filmklassieker After life (Kore-eda, Japan 1996).

Deze film speelt zich af in het voorportaal van het hiernamaals, een station tussen dood en eeuwigheid. Hier worden de overledenen ontvangen door begeleiders, die hen helpen om binnen een week hun meest dierbare herinnering te kiezen.

Eenmaal hun gelukkigste moment gekozen, vergeten zij de rest van hun aardse bestaan om dat ene moment mee de eeuwigheid in te nemen.

De film roept onwillekeurig de vraag op naar je eigen dierbaarste herinnering. Maar After Life stelt ook vragen die aan de orde zijn binnen palliatieve zorg. Zoals de vraag naar de betekenis van herinneringen herbeleven met het oog op zin geven aan leven én dood. En de vraag hoe we mensen daarin kunnen begeleiden.

Nagesprek: Madeleine Timmermann en Marjeet VerbeekSpiritinRoosendaal 1
Plaats: Wiekendael, Kalsdonksestraat 89, Roosendaal
Datum: woensdag 23 oktober
Tijd: 19.30—22.30 uur
Kosten: vrije gift

designed by PJM Rademakers