timmermanspotloodDe meeste kinderen in Afrika gaan tegenwoordig naar de basisschool. Maar als je niet verder leert, verdien je hoogstens € 100 per jaar. Als je een vak kent, wordt dat drie tot zes keer zoveel! Wij willen meehelpen om verdere opleidingen mogelijk te maken en aan hun toekomst te werken! Een van de acties wordt de verkoop van deze timmermanspotloden voor € 1,--
Ze worden verkocht bij de carnavalsmissen en daarna vanaf Aswoensdag in de kerken en bij de soepmaaltijden in Residentie De Kroeven.

designed by PJM Rademakers