Het is een rare tijd. Het is stil op straat, we horen allerlei berichten op radio, tv en internet die ons onrustig maken. Jullie, kinderen, kunnen niet meer naar school maar krijgen wel allerlei taakjes om thuis aan te werken.

De Corona-pandemie heeft ook ons Banneux-bestuur doen nadenken over het wel of niet door laten gaan van onze geplande bedevaart in mei.

De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd van deze maatregelen.
Het einde van deze periode is nog niet in zicht.

Het is toch wel even slikken om zo’n rigoureuze maatregelen te moeten nemen voor de parochie, in het verlengde van de verscherpte maatregelen die de bisschoppen hebben uitgevaardigd. Wij denken aan onze vele oudere en kwetsbare parochianen die nu op zichzelf worden teruggeworpen. Het gemis aan menselijk contact, een spontane arm om iemand heen. Maar het is helaas noodzakelijk om rigoureuze maatregelen te nemen, juist uit zorg om een grootschalige en snelle besmetting door het Coronavirus tegen te gaan.

Gelukkig beschikken we tegenwoordig over verschillende mogelijkheden om vanop afstand contact te leggen, zoals de telefoon en het internet. Het lijkt ons goed om eens een extra telefoontje te plegen naar elkaar en zo, weliswaar vanop afstand, iemand toch een beetje nabij te zijn. Of om iemand een bemoedigende kaart toe te sturen. 

logo seniorenpastoraatWebMisschien kijkt u wat vreemd op van het logo bovenaan dit bericht. Inderdaad, deze is gloednieuw en gebruiken we nu voor het eerst in deze uitnodigingsbrief. Daarvoor was u gewend aan het logo van Seniorenpastoraat Roosendaal Noord Oost of die van Zuid:

 

oud log senioren

Begin dit jaar zijn we gekomen tot een verregaande samenwerking onder één logo met één mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Al onze activiteiten blijven bestaan, maar nu samengebracht onder één noemer. Daar zijn we heel blij mee. Ieder van u is dan ook van harte welkom op alle activiteiten van het seniorenpastoraat, waar deze ook plaats vinden in de parochie.

beeldmerk seniorenpastoraat klAls het gaat over ‘ouder worden’ krijgt het gesprek vaak een zorgelijk randje. Veel aandacht is er dan voor de lasten van de ouderdom als het gaat om gezondheid en wonen bijvoorbeeld. Toch is er ook een ander beeld van de ouderdom, die van een gezegende leeftijd.

Op donderdag 28 november 2019 ontvingen vijftig vrijwilligers van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal een certificaat omdat zij de training van ´Samen dementievriendelijk´ met succes hebben doorlopen. Ad Vos, de voorzitter van de afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland reikte de certificaten uit.
Tevens kreeg de Sint Norbertusparochie het predicaat ´dementievriendelijke parochie.´ Zij is de eerste geloofsgemeenschap in het bisdom Breda met deze titel.

Op 24 februari 2019 hadden we in buurthuis Kalsdonk een bijzondere gastspreker in ons midden: Holkje van der Veer. Zij werd in 1960 geboren met het Marfansyndroom, een erfelijke aandoening waardoor je een wat lang en slungelachtig lichaam ontwikkelt. Holkje studeerde o.a. theologie en werd in 1996 zuster, een dominicanes.

DSC07122 MiddelGebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning

Franciscusdag 2019

Afgelopen dinsdag, 19 maart, werd de jaarlijkse Franciscusdag gehouden in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De 68 senioren die aan deze dag hebben deelgenomen, kunnen terugkijken op een zinvolle en inspirerende dag. Een dag van samen vieren; van ontmoeting; ontspanning; verhalen en dromen delen en samen de warme maaltijd gebruiken.

2FA986C7 C982 49CB AB06 DA5C6299C9A9 Middel

Afgelopen maandag zijn we via de docu-film ‘Visages villages’ en de geur van lavandel met 44 mensen op vakantie getrokken naar Frankrijk. Onderweg lieten we ons verrassen en ontroeren door de beelden en bijhorende verhalen van de 90-jarige filmmaakster Agnès Varda en de 55 jaar jongere fotograaf JR.

aandacht – contact – participatie – zingeving
project seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid
president Kennedylaan 73, 4707 AW Roosendaal, 0165-547158

Op 1 januari 2017 is in de Sint Norbertusparochie het project ‘Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid’ van start gegaan. Dit project wil graag antwoord bieden op de behoefte aan sociale contacten, betekenisvolle participatie en zingeving bij senioren die voelen dat ze kwetsbaarder worden en het risico lopen te vereenzamen.
Eenzaamheid onder ouderen is in de huidige samenleving een groeiend probleem. Daarnaast wordt door het accent van de overheid op het langer thuis wonen en de zelfredzaamheid van ouderen weliswaar ingegaan op een verlangen van ouderen, maar wordt de druk op mantelzorgers wel steeds hoger. Deze problematiek speelt zeker ook in Roosendaal-Zuid. In de wijk De Kroeven woont het grootste aantal senioren van Roosendaal.

Pastor Schoenmakers had vijf punten over het menselijk leven, ik geef ze kort weer:

1 Het eerste gaat over het beeld dat wij mensen dagelijks krijgen voorgeschoteld: het leven moet jong, gezond, gezellig en gelukkig zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid.

2 Wij moeten anders kijken naar het leven: Lijden komt op ieders pad, het kan ons helpen het leven anders te beleven, ervaring van lijden kan louteren. Belangrijk hier is troost en elkaar van dienst zijn.

Jong Katholiek Roosendaal is opgericht op 14 februari 2014. Hiervoor was reeds een kleine jongerengroep actief welke is ontstaan na het initiatief om samen met een aantal jongeren naar de Stille Omgang in Amsterdam te gaan. Daar werd de basis gelegd voor wat nu een enthousiaste groep jonge gelovigen is. Een groep die als doel heeft jongeren zich thuis te laten voelen binnen de kerk.

Kalender
peuterkleutervieringen
2019-2020

Kalender

 

Sint Norbertusparochie


samenondeerweg

 Samen onderweg door het 
Kerkelijk jaar

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)
 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes. 
 Waar?  De Sint Josephkerk
   Sint Josephstraat 2 te Roosendaal


Beste kinderen en ouders/verzorgers,

In het kerkelijk jaar 2019 – 2020 organiseert de Sint Norbertusparochie opnieuw verschillende vieringen voor dreumesen, peuters en  kleuters. De vieringen vinden plaats in de Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2 te Roosendaal.

Iedere viering staat in het teken van een bijzondere gebeurtenis in het kerkelijk jaar. De vieringen worden verzorgd door Pastor Mary Zopfi en de werkgroep peuterkleutervieringen.

Na afloop van iedere viering bent u van harte welkom om gezellig een kop koffie/thee te drinken. Voor de kinderen is er een heerlijk glaasje ranja. Jullie zijn allen van harte welkom om de vieringen uit deze kalender bij te wonen.

Graag tot ziens in de Sint Josephkerk!

Hartelijke groeten,

Pastor Mary Zopfi, Ria Hoevenaars,

Chantal Dircken, Ilona Petitjean, Martina Meijer

(werkgroep peuterkleutervieringen)


slotviering

 Slotviering

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?   Is verder nog niet bekent
Kertmis

OLVrouwe kerkIn de O.L.Vrouwekerk verzorgen de hoofdaannemer De Bonth van Hulten, het schildersbedrijf Cosina, leidekker en koperslager Jobse, het restauratie-stukadoorsbedrijf ’t Vaantje en restaurateur - timmerman - meubelmaker Jos Schoonen een presentatie. Zij hebben er mede voor gezorgd dat de restauratie van de kerk is voltooid. U kunt het resultaat op die dag in al zijn pracht komen bewonderen, zéér de moeite waard.

Verder zijn aanwezig bakkerij Nagelkerke, klokkenmaker Gerard Lambregts, de bloemengroep van de O.L.Vrouwekerk, orgelbouwers René Nijsse en Henk Bolders en kaarsenmaakster Annette Groen. Zij tonen u de kunst van hun ambacht. Het schilderen van iconen wordt toegelicht door ’n medewerkster van Spirit in Roosendaal.

De kosters Sjaak Sebregts en Oopke Bruggeman stellen liturgische bijzonderheden ten toon. Toni Raats bespeelt het gerestaureerde orgel. Het mannenkoor De Heren van Stramien verzorgt een optreden. Jan Jongmans toont zijn dia’s van het verloop van de restauratie. De kans bestaat dat tijdens de monumentendag de windvaan in de kerk wordt verguld. Er worden rondleidingen verzorgd in de volledig gerestaureerde kerk, in het klooster en door Dion van den Broek in de grotendeels nieuw aangelegde prachtige paterstuin.

St JosephkerkDe St. Josephkerk is ontworpen door de Roosendaalse architect Hurks in de stijl van de Amsterdamse School. De inrichting bevat veel Jugendstilelementen. Gidsen zullen de bekende en onbekende kanten van de kerk toelichten en uitleggen.

Wie goed ter been is, kan ook de gewelven bezoeken en bij goed weer kunt u de toren beklimmen. Buiten de kerk is ook de benedenverdieping van de pastorie toegankelijk. Vanuit de vergaderzaal is een zicht op de tuin mogelijk. De pastorie is een monumentaal gebouw, in 1924 tegelijk met de kerk door Hurks gebouwd, en door vrijwilligers weer in de oorspronkelijke stijl teruggebracht. In de decoratie vind je verschillende Jugendstilornamenten terug. Zo is de krakelingenvloer van de voorhal de moeite waard om goed te bekijken. De heer Cor Posthumus, die binnenkort zijn schildersopleiding aan de Kunstacademie in Kapelle afrondt, is in de St. Josephkerk aan het werk. Ook zullen kazuifels worden getoond waarbij de fijne naaldkunst bijzondere aandacht vraagt. Verder zijn er presentaties van het Hurks Genootschap en over de recente restauratie.

Heilige Maria HemelvaartIn de H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen kunt u de aanwezige kunst bezichtigen. De H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen is zeker de derde van die naam sinds 1427.

Het huidige gebouw dateert uit 1930 en werd ontworpen door Jos Cuypers. In de kerk is een apart altaar ingericht voor H. Donatus. Hij is de patroonheilige ter bescherming tegen onweer en natuurrampen.
In het kader van de vernieuwing van het Kerkplein en de grond rondom de kerk, zijn de fundamenten van twee oudere kerken aan het licht gekomen en zijn nu te bezichtigen op het terrein tussen kerk en school. Ook is daar een turftuin ingericht en openluchttheater gebouwd. De achterzijde hiervan vormt een enorme bank met mozaïeken, vergelijkbaar met die van Gaudi in Barcelona. Bedoeling is een centrum te maken voor cultuur en ontmoeting.

Dit project is ook aangemeld voor de Brabantse Dorpen Derby en is finalist! Alles is bovendien gedaan door vrijwilligers die hierbij hun oude ambacht weer in praktijk konden brengen! Ga kijken en breng later uw stem uit voor Nispen. Het volledige programma van Nispen komt binnenkort op de website van de St. Norbertusparochie.
www.sint-norbertusparochie.nl/index,php/archief/onder-de-toren-nispen  of www.heemkundenispen.nl.

De voorbereidingsgroep van de Sint Norbertusparochie

Ouders die hun kinderen vertrouwd willen maken met het kerkelijk leven, hebben in onze parochie diverse mogelijkheden:

Vieringen voor peuters en kleuters

Op de eerste zondag van de even maanden is er om 11 uur in de huiskapel van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade een viering voor kinderen van + 1,5 tot 7 jaar (groep 3): de Peuterkleuterviering. De vieringen hebben steeds dezelfde opbouw met de bel, het kruisteken, een welkomstliedje, een verhaal, een gebedje, nog een liedje bij het verhaal en de afsluiting. De verhalen worden verteld door pastor Els en uitgespeeld door de kinderen, vaak samen met de volwassenen. Meestal krijgen de kinderen nog iets mee en na afloop is er tijd om samen nog even iets te drinken in de Refter. Het thema van seizoen 2017-2018 is “Verhalen van Jezus”.

Kindernevendienst ofwel kinderwoorddienst

Op de tweede zondag van elke maand is er, tijdens de viering van 11 uur in de Sint Josephkerk, een speciale woorddienst voor kinderen van + 7 tot 11 jaar, dus groep 3 t/m 7. Na het openingswoord van de pastor gaan de kinderen naar een andere ruimte om daar te luisteren naar de Bijbellezing van de zondag in voor hen begrijpelijke taal. Na een gesprekje over het verhaal wordt er meestal nog iets geknutseld of gekleurd. De kinderwoorddienst wordt afgesloten met een gebedje. Tijdens de collecte komen de kinderen weer in de kerk om de rest van de viering mee te maken.

Zondag+

Op enkele zondagen in het jaar wordt de viering gecombineerd met extra activiteiten voor het hele gezin. Dat kan een gesprek zijn over de lezingen van die dag, of het inoefenen van liederen die tijdens de vieringen worden gezongen. Voor kinderen is vooraf een korte bijeenkomst over wat er in de viering aan de orde komt. Het hele gezin kan zo betrokken zijn bij de zondagse viering.

Eerste Communievoorbereiding

Kinderen die hun Eerste Communie gaan doen worden voorbereid om voor het eerst helemaal mee te doen aan een Eucharistieviering. Dat doen ze door in de voorbereidingsperiode enkele keren naar de zondagse viering te komen, met hun ouders en broertjes en zusjes. De eerste keer is er een viering met uitleg over wat er allemaal gebeurt tijdens een Mis, de andere keer blijven ze in de dienst, tot na de woorddienst. Een volgende keer zijn ze juist tijdens de woorddienst in een andere ruimte om te werken aan de voorbereiding. Op deze manier raken ze langzamerhand vertrouwd met hoe er in de kerk gevierd wordt. Ook de broertjes en zusjes doen mee in deze speciale Zondag+.

Voor parochiekernen Onze Lieve Vrouwe en Emmaüs is alle voorbereiding op zondagochtenden gepland, meestal in de Onze Lieve Vrouwekerk. In parochiekern Moeder Gods gebeurt de communievoorbereiding gedeeltelijk ook op vrijdagmiddagen. In Nispen is de communievoorbereiding vooral op woensdagmiddagen.

Alle data op een rijtje: zie bijgaand schema.

In deze agenda staan alle afspraken van de Sint Norbertusparochie.

designed by PJM Rademakers