Vanaf 13 oktober 2019 maken we als Sint Norbertusparochie een nieuwe start. Dat zal op allerlei manieren te proeven zijn. Zo zullen de vrijdagavondvieringen in de Sint Josephkerk (dagkapel) komen te vervallen. In de plaats daarvan verhuist de zaterdagavondviering van 17.00 uur in de Moeder Godskerk naar de Sint Josephkerk.

Op vrijdagavond 18 oktober om 18.30 uur zullen emeritus-priesters Fons Burm en Jan van Oers voor het laatst voorgaan in de dagkapel van de Sint Joseph. Zij hebben afgelopen jaren heel trouw om de beurt de eucharistievieringen verzorgd. Een grote dankjewel waard!

Op zaterdag 26 oktober om 17.00 uur vindt de eerste zaterdagavondviering plaats in de Sint Josephkerk.

designed by PJM Rademakers