Terwijl ik dit stukje voor onder de Toren schrijf, laat de natuur buiten van zich horen. Het onweert buiten in de verte hoor ik het donderen en de regen klettert hard tegen de ramen. Regen die voor veel mensen, eigenlijk voor iedereen, na al zoveel warme, droge dagen zeer welkom is.

Mijn gedachten gaan uit naar de eerste viering waarin ik op de eerste zondag van juli weer voor mag gaan. In onze eigen vertrouwde kerk in Nispen. Geen filmcamera meer waar ik een overweging in moet spreken maar de gezichten van mensen die verspreid over de kerkbanken weer voorzichtig in de kerk zitten.

Wat hebben we een rare tijd achter de rug, of eigenlijk zitten we er nog midden in. Maar beetje bij beetje proberen we de draad voor zover dat kan, weer op te pakken. Proberen we de dingen die voor ons belangrijk zijn heel voorzichtig op 1,5 meter afstand van elkaar weer te ondernemen. De kinderen gaan weer naar school, we gaan weer bij elkaar op bezoek, niet met velen tegelijk en het liefst in de buitenlucht. Maar gelukkig kan het weer, de een is nog wat voorzichtig, de ander kijkt misschien door een wat meer gekleurde bril.

Zondag 5 juli is het dan eindelijk zover om 9.30 uur is er voor het eerst weer een viering in onze kerk. Het zal anders zijn dan u gewend bent. Misschien omdat het alweer zolang geleden is dat u in de kerkbanken heeft gezeten. Maar zeker ook omdat het de eerste twee keren een gebedsviering zal zijn.

Een gebedsviering waarin we luisteren naar de lezing van die zondag en we samen bidden voor de mensen die ons lief zijn. Ook is er ruimte voor verschillende mooie gedichten of verhalen die passen bij de rode draad van de lezing, de rode draad in ons leven, de dingen waar we nu mee bezig zijn.

We hebben de eerste twee weekenden gekozen voor een gebedsviering zodat er zo min mogelijk verplaatsingen zijn. Dit is voor iedereen overzichtelijk, geeft rust en hopelijk ook een veilig gevoel. Alles op 1,5 meter afstand van elkaar.

Het eerste weekend zullen 2 of 3 koorleden van Cadans zorgen voor de muzikale opluistering. Ik ben blij dat zij hieraan mee willen werken juist omdat we de viering deze zondag in het teken zal staan van Donatus. De heilige die wordt aangeroepen bij dreiging van onweer en andere natuurverschijnselen. Juist in deze periode waar we de gevaren van het Coronavirus zo duidelijk hebben gevoeld zou het fijn zijn om met elkaar hier bij stil te staan.

Hopelijk tot ziens !

Mary Zopfi-de Bruijn
Pastoraalwerker Sint Norbertusparochie

designed by PJM Rademakers