Moeder Gods kerkDe sluiting van de Moeder Godskerk op 13 oktober 2019 heeft tot gevolg dat de mensen die in deze kerk deelnamen aan de liturgie genoodzaakt zijn om een nieuwe thuis te vinden in één van de andere kerken van de Sint Norbertusparochie: in de Sint Josephkerk of in de O.L. Vrouwekerk, beide te vinden in Roosendaal, of in de H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen.

Op 20 oktober zullen we hen uitdrukkelijk welkom heten tijdens de viering in de kerken te Roosendaal en op 27 oktober in Nispen. In elk van deze kerkgebouwen zullen we tijdens de intochtprocessie een symbool uit de gesloten Moeder Godskerk meedragen en een plek geven in het kerkgebouw, zodat er iets van herkenning en vertrouwdheid op elke kerkplek aanwezig is.

Laten we er allen voor zorgen dat al deze parochianen zich welkom weten en laten we hen over de drempel helpen naar de nieuwe situatie.

designed by PJM Rademakers