Een aantal maanden terug toen de eerste berichten binnenkwamen over het Coronavirus hadden we niet gedacht dat het zo’n impact zou hebben en dat het zo lang zou duren. En we weten nog niet wat ons verder te wachten staat.

Vorige week kregen we gelukkig het bericht dat de kinderen vanaf 11 mei weer naar school mogen. Voor de meeste ouders en kinderen is dit toch weer een eerste stap. Tegelijkertijd vertelde premier Rutte dat tot 1 september er geen grote activiteiten mogen worden georganiseerd.

Met dit nieuws heb ik samen met de collega pastores en de werkgroep gekeken naar de mogelijkheden om, zoals we eerder voorstelden, de eerste communievieringen in september door te laten gaan.
We zijn tot de conclusie gekomen dat dit helaas niet mogelijk is.
Een aantal aspecten spelen daarbij een rol:
• In september hebben we nog steeds te maken met een 1,5 meter regel.
• We weten niet wanneer er in de kerk communie uitgereikt mag worden.
Hierdoor is het in september niet mogelijk om een viering te houden in de kerken.

Mochten bovenstaande regels veranderen, dan zou dat pas heel laat duidelijk zijn.
We hebben dan ook besloten u niet te lang in onzekerheid te laten zitten. Maar een nieuwe datum vast te leggen voor de eerste communievieringen en wel in april van volgend jaar. De kinderen die dit jaar hun eerste communie zouden doen, kunnen dan voor de mei vakantie in 2021 hun eerste communie doen.
De kinderen die zich voor komend jaar aanmelden, zouden dan na de meivakantie hun eerste communie kunnen doen.
Afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn, gaan we in het najaar een programma maken voor de kinderen om de voorbereiding op een goede manier af te ronden.

De data voor de vieringen in april 2021 zijn:
Zondag 11 april in de Sint Josephkerk om 9.30 uur en 12.00 uur
Zondag 18 april in de O.L. Vrouwekerk om 9.30 uur.

Deze data zijn natuurlijk weer onder voorbehoud want we weten nog steeds niet hoe het Coronavirus verder zal verlopen.

Nog even een andere vraag. De bisschop wil graag de kinderen die dit jaar hun communie zouden doen een kleine attentie geven omdat hij het heel erg vindt dat het communiefeest voor hun dit jaar niet door kan gaan. Hiervoor moet ik de lijst met adressen doorsturen naar het bisdom. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, wilt u mij dat dan uiterlijk 11 mei laten weten, dan kan ik uw naam en adres uit de lijst halen. Als ik geen melding van u krijg, ga ik ervan uit dat u geen bezwaar heeft.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, mocht het toch nog onduidelijk zijn, neem dan gerust contact op met Pastor Mary.

Met vriendelijke groet, mede namens de werkgroep en het pastoraal team van de Sint Norbertusparochie

Mary Zopfi, pastoraal werker Sint Norbertusparochie

designed by PJM Rademakers