Op zondag 7 juni 2020 kunnen kinderen van onze geloofsgemeenschap H. Maria Hemelvaart, die nu in groep 4 zitten, hun eerste communie doen. Aan deze viering gaat een voorbereiding voor de kinderen vooraf.
Mag ook uw kind zijn/haar eerste communie doen, dan vragen wij u het aanmeldformulier dat u vindt op de website van de parochie www.sint-norbertusparochie.nl in te vullen voor 15 februari.
Graag nodigen wij u uit voor een ouderavond op maandag 10 februari om 19.30 uur in het pastoraal Centrum, Kerkplein 7 in Nispen. Op deze avond informeren wij u over de voorbereiding en de viering van de eerste heilige communie van uw kind. U hoort dan meer over het project ‘Door de Poort’ en de data van de voorbereiding met de kinderen.
In de viering van zondag 5 april om 9.30 uur zullen de communicanten zich presenteren aan de geloofsgemeenschap van Nispen.

Link naar opgave formulier Eerste Communie te Nispen


Werkgroep Eerste Communie Nispen

Pastor Mary Zopfi, namens pastoraal team Sint Norbertusparochie
Carla van der Sanden en Gré van Wesel, werkgroep eerste communie

designed by PJM Rademakers