vrijdag 3, 4 en 5 november

U kunt zich hiervoor NIET meer opgeven gezien de reeds aangemelde personen.

De broeders van de abdij “Maria Toevlucht” in Zundert leven op een geconcentreerde wijze hun geloofsweg. Hun leven wordt gekenmerkt door stilte, bezinning en gebed. Een belangrijk onderdeel van de spiritualiteit van de monniken is hun gastvrijheid. Ieder mens – man en vrouw, jong en oud, gelovig en ongelovig – krijgt de mogelijkheid om een paar dagen het leven van de broeders te delen.

Zie voor meer informatie SpiritInRoosendaal

designed by PJM Rademakers