Beste mensen

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie hierbij een mededeling over de komst van paters naar onze parochie, over een nieuwe pastoor en over het afscheid van onze huidige teamleden.

Bisschop Liesen heeft ingestemd met de komst van enkele paters van de SVD naar Roosendaal en Nispen. (SVD staat voor Societas Verbi Divini oftewel Gezelschap van het Goddelijke woord.) Paters van de SVD zijn missionarissen. In de vorige eeuw zijn veel Nederlandse SVD-paters als missionaris de wereld ingetrokken. De laatste jaren komen paters van de SVD juist naar Nederland, om in ons land het geloofsleven te ondersteunen. Vier jaar geleden hebben SVD-paters de zorg voor een parochie in Breda overgenomen. De ervaringen met hun aanwezigheid en inzet zijn erg positief.

De SVD wil in ons bisdom een tweede communiteit vestigen en heeft daarover met de bisschop van Breda gesproken. Omdat het Bisdom denkt dat Roosendaal daarvoor heel geschikt is, is in overleg met het bestuur en het pastoraal team van onze parochie besloten dat per 1 november de paters van de SVD de zorg voor de parochie op zich nemen. De komst van de paters biedt kansen, maar dit betekent wel dat we helaas afscheid moeten nemen van het huidige pastorale team. Zij krijgen een andere benoeming van de bisschop, zodat zij ingezet kunnen worden in andere parochies waar een grote behoefte is aan hun kennis en talenten. De bisschop realiseert zich dat het afscheid van de Sint Norbertusparochie veel voor hen betekent, zoals het ook veel betekent voor het parochiebestuur en voor de parochianen van onze parochie.

Met ingang van 1 september wordt pastoor Ronald van Bronswijk pastoor van de Vijfheiligenparochie in Made. In die parochie is de laatste jaren geen pastoor geweest.
Vicaris-generaal Marc Lindeijer wordt de nieuwe pastoor van onze parochie. Hij blijft voor de helft van de tijd vicaris-generaal, en wordt voor de andere helft pastoor van de Sint Norbertusparochie. Hij komt in Roosendaal wonen. Als pastoor gaat hij leidinggeven aan de parochie en de nieuwe paters begeleiden om de zorg voor de parochie goed op zich te nemen.

De bisschop heeft pastoraal werkster Petra Versnel gevraagd om lid te worden van het pastoraal team van de Bernardusparochie en de Immanuelparochie in Oudenbosch en Zevenbergen. Zij start hier al begin deze maand. Petra blijft tot 1 januari wel in deeltijd werken voor onze parochie. Zo kan zij zorgen voor een goede overdracht van het pastorale werk aan pastoor Lindeijer en aan de paters van de SVD.

De bisschop is in gesprek met pastoraal werkster Mary Zopfi over een nieuwe benoeming. Voorzien wordt dat de nieuwe benoeming van Mary ook op 1 september ingaat.

In de zomer nemen we afscheid van pastoor van Bronswijk en van pastoraal werkster Mary Zopfi. Uiteraard laten we het niet zomaar voorbijgaan om hen te bedanken voor alles wat ze voor de parochie gedaan hebben en betekenen. In september wordt pastoor Lindeijer geïnstalleerd, en begin november ontvangen we de paters van de SVD. Zij gaan wonen in de pastorie naast de Sint Josephkerk. De bovenverdieping van deze pastorie wordt hun klooster, de benedenverdieping van de pastorie blijft het pastoraal centrum van de Sint Norbertusparochie.

De paters die naar Roosendaal komen zijn Bert Wooning, Anthony Varghese en Igo Renjaan. Bert Wooning is van Nederlandse afkomst, Anthony Varghese komt uit India en Igo Renjaan uit Indonesië.

U hoort: er zijn de komende maanden veel veranderingen in onze parochie. Dat vraagt veel van ons allen. De kennismaking met de nieuwe pastoor en met de paters SVD heeft het bestuur het vertrouwen gegeven dat de nieuwe teamleden goed passen bij de parochie en bij de pastorale visie die de parochie heeft ontwikkeld.

Van harte hopen we dat ook u uw vertrouwen kunt geven aan het nieuwe team, en dat u zich met hen en met ons wilt blijven inzetten voor onze parochie.

Wij begrijpen dat dit bericht wellicht vragen bij u oproept en dat u graag in gesprek wilt met iemand van het huidige pastorale team of van het bestuur. Daarom organiseren wij een aantal bijeenkomsten in de verscheidene kerken van de Sint Norbertusparochie waar u persoonlijk uw vragen kunt stellen. Bij elke bijeenkomst is er iemand van het pastorale team aanwezig en één iemand van het bestuur. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

De tijden zijn als volgt:

Heilige MariaHemelvaart:
Woensdag 5 mei van 10.30 tot 11.30uur

Onze Lieve Vrouwekerk;
Woensdag 5 mei van 14.00 tot 16.00uur
Vrijdag 7 mei van 10.00 – 12.00uur

Sint Josephkerk,
Woensdag 5 mei van 14.00 tot 16.00uur

designed by PJM Rademakers