Met ingang van 2021 beschikt de Gemeenschap van Sant’Egido over een eigen bankreGemeenschap van SantEgidio Roosendaalkening. Tot nu toe maakten zij dankbaar gebruik van de financiële administratie van de Sint Norbertusparochie.
In het kader van de opbouw naar een zelfstandige groep binnen de gemeenschap Nederland is er nu een eigen bankrekening, te weten:
NL 47 INGB 0007 9098 15 t.n.v. Stichting Sant’Egidio Nederland.

De rekening staat op naam van Nederland, maar is het eigen nummer van de Gemeenschap Roosendaal.
De eigen domeinnaam en website luiden: https://santegidioroosendaal.nl/

 

designed by PJM Rademakers