FranciscuscentrumHet nieuwe cursusjaar van het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, dat in september start, zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de geloofscursus.

Wat is de geloofscursus?
De geloofscursus wil mensen helpen hun geloof te verdiepen en te verinnerlijken. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist.

Voor wie is de geloofscursus
Vooral voor vrijwilligers in de parochie, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, willen wij deze cursus aanbevelen.

Waarom deze cursus
  • Bent u op zoek naar de zin van uw leven?
  • Wilt u meer weten over uw geloof?
  • Wilt u uw geloof uitdragen in gesprekken met anderen?
  • Wilt u uw geloof verdiepen en verinnerlijken?
  • Wilt u meer doen in uw parochie dan u al doet?

Als u op een van deze vragen ja antwoordt dan is de geloofscursus iets voor u.

Na het volgen van deze cursus

  • kent u de structuur van het rooms-katholieke geloof
  • weet u waarom de Kerk denkt zoals ze denkt
  • bezit u een gedegen ondergrond voor kerkelijk vrijwilligerswerk
Hoe zit de cursus in elkaar

De algemene geloofscursus bestaat uit een reeks van 7 modules, met 4, 3 of 2 bijeenkomsten per module. De modules vullen elkaar aan maar zijn ook los van elkaar te volgen.
Het Sint Franciscuscentrum biedt komend studiejaar deze gehele cursus in één jaar aan.

Uit welke modules bestaat de geloofscursus
Geloofscursus module I Geloofsbelijdenis
Geloofscursus module II Inleiding Missionaire Parochie
Geloofscursus module III Inleiding Gebed
Geloofscursus module IV Liturgie en Sacramenten
Geloofscursus module V Inleiding Bijbel
Geloofscursus module VI Kerkgeschiedenis
Geloofscursus module VII Introductie Sociale Leer van de Kerk

Informatie en inschrijven
Meer informatie (plaats en tijden) vindt u op de website van het Sint Franciscuscentrum. U klikt daarvoor op bovenvermelde modules. Daar kunt u zich eveneens, voor elke module apart, inschrijven.

Wij hopen u te mogen ontvangen en ontmoeten op (een van) de avonden.
Een mooie gezegende zomervakantie toegewenst.  

designed by PJM Rademakers