Het is in Roosendaal al jaren traditie om tijdens de adventsperiode op advent olvzondag de vespers te zingen, het avondgebed zoals dat in kloosters en geloofsgemeenschappen over de hele wereld gebeden en gezongen wordt. Ook dit jaar klinken tijdens de eerste drie zondagen in de Advent om 17.00 uur de inmiddels vertrouwde gezangen in de OL Vrouwekerk aan de Kade. Tijdens de vierde zondag wordt om 16.00 uur een Ceremony of Lessons and Carols gezongen.

Sinds 2010 worden in de OL. Vrouwekerk tijdens de zondagen in de Advent de vespers gezongen. De adventstijd is een tijd van ingetogenheid, verwachting, hoop en vertrouwen. Bij uitstek dus een periode om de vespers te vieren: psalmen worden gezongen zoals in de abdijen in Nederland en België, gebeden worden uitgesproken, een woord uit de Bijbel klinkt, een korte bezinning volgt. De gezangen in afwisseling met de aanwezigen uitgevoerd door de Cantores van OL. Vrouw. Toni Raats begeleidt de gezangen op het orgel.
De bijeenkomst van ongeveer een half uur is een moment van rust, verstilling en contemplatie, kwaliteiten die we steeds meer gaan waarderen in deze jachtige tijd.

designed by PJM Rademakers