aktie kerkbalans2022

De maand januari is traditioneel de maand van terugblikken en vooruitkijken. Dat doen we in de Sint Norbertusparochie ook: hoe was 2021 en wat gaat 2022 brengen? In januari maken we de (financiële) balans op en gaan we van start met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans.

Een bewogen jaar, maar ook veel positiviteit!

We kijken opnieuw terug op een bewogen jaar. Door Covid-19 is er veel onzekerheid over de toekomst. Ook het klimaat houdt ons bezig. Er verandert veel, gelukkig ook vaak in positieve zin. In 2022 starten we met een nieuw jong team dat de schouders onder het vele mooie werk in de parochie wil zetten. Onze vrijwilligers hebben in het afgelopen jaar heel veel goed werk verricht om zoveel mogelijk de activiteiten door te laten gaan. Het is fijn te weten dat we ook in het komend jaar op hen mogen rekenen. Zonder de inzet van hen en het pastoraal team kunnen we geen parochie zijn. Maar we kunnen ook niet zonder u, die onze parochie een warm hart toedraagt.

Het thema van de Aktie Kerkbalans luidt: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Met uw financiële bijdrage kunnen wij in 2022 veel mooie dingen realiseren en de parochie vitaal houden. Doet u mee?

U kunt uw bijdrage overmaken via:
• IBAN-bankrekeningnummer NL 87 INGB 0001332689
   ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern Emmaüs.

• IBAN-bankrekeningnummer NL 16 INGB 0001152965
   ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern O.L.Vrouwe

• IBAN-bankrekeningnummer NL 57 RABO 0144309033
   ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern Heilige Maria Hemelvaart.

Als u gebruik wilt maken van een acceptgiro, bel hierover dan even naar het pastoraal centrum en er wordt een acceptgiro bij u in de bus gestopt.
Giften aan de parochie zijn aftrekbaar voor de belastingen. Fiscaal voordeliger is uw bijdrage in de vorm van een periodieke schenking, meer hierover vind u hier >>>

namens het parochiebestuur

Werkgroep Kerkbalans

designed by PJM Rademakers