actiekerkbalans2021De maand januari is traditioneel de maand van terugblikken en vooruitkijken. Dat doen we in de Sint Norbertusparochie ook: hoe was 2020 en wat gaat 2021 brengen? In januari maken we de (financiële) balans op en gaan we van start met de jaarlijkse Aktie Kerkbalans.

Een bewogen jaar!

We kijken terug op een bewogen jaar. Door Covid-19 is er veel onzekerheid over de toekomst, maken we ons zorgen over werk, inkomen en gezondheid. Veel mensen voelen zich alleen en eenzaam, want veel vanzelfsprekende dingen kunnen niet meer.

Er is de worsteling met tal van beperkingen. En ondanks de start van het vaccineren, blijft het onduidelijk wanneer het virus overwonnen zal zijn. Ook voor onze parochie was 2020 een jaar met veel aanpassingen. Tijdens de eerste besmettingsgolf mochten er geen kerkdiensten meer plaatsvinden. Nu, tijdens de tweede golf, zijn er vieringen met slechts 30 deelnemers, zelfs afgelopen Kerstmis! Veel activiteiten werden afgelast. Uitvaarten werden in besloten kring verzorgd of rechtstreeks in het crematorium. Doopvieringen, Eerste Communie en huwelijksvieringen werden uitgesteld. Extra inkomsten via collectes, misintenties en activiteiten als de snuffel- en boekenmarkten werden en worden gemist.

Nieuwe ontwikkelingen

In deze periode zijn er ook mooie dingen tot ontwikkeling gekomen. Er werden filmpjes liveaktieopgenomen in de Onze Lieve Vrouwekerk, de St. Josephkerk en de H. Maria Hemelvaartkerk, die thuis online konden worden bekeken. Afgelopen kerst vond de eerste livestreamviering plaats, zodat parochianen die niet in de gelegenheid waren om naar de kerk te komen de viering thuis mee konden beleven. Er was het bijzondere advent- en kerstproject ‘Ster(k) Nieuws’, waarbij de verbinding werd gezocht met scholen en tal van andere maatschappelijke organisaties. Dit alles konden wij realiseren dankzij de grote inzet van veel parochianen, die als vrijwilliger bij de parochie betrokken zijn. En dankzij de financiële steun die we ook van u mochten ontvangen. Graag danken wij u voor uw bijdrage van het afgelopen jaar!
zustersKomend jaar willen we financieel en pastoraal blijven investeren in onze twee grote doelgroepen: de gezinnen met jonge kinderen én de grote groep van senioren. Verder biedt de komst afgelopen najaar van de zusters Franciscanessen van Charitas uit Indonesië ons als parochie tal van kansen om nieuwe impulsen te geven aan het klooster- en parochieleven.
Het thema van de Aktie Kerkbalans luidt dit jaar: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Met uw financiële bijdrage kunnen wij in 2021 veel mooie dingen realiseren en de parochie vitaal houden. Doet u mee? Samen met u gaan we ervoor om

U kunt uw bijdrage overmaken via:
• IBAN-bankrekeningnummer NL 87 INGB 0001332689
   ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern Emmaüs.

• IBAN-bankrekeningnummer NL 16 INGB 0001152965
   ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern O.L.Vrouwe

• IBAN-bankrekeningnummer NL 57 RABO 0144309033
   ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern Heilige Maria Hemelvaart.

Als u gebruik wilt maken van een acceptgiro, bel hierover dan even naar het pastoraal centrum en er wordt een acceptgiro bij u in de bus gestopt.
Giften aan de parochie zijn aftrekbaar voor de belastingen. Fiscaal voordeliger is uw bijdrage in de vorm van een periodieke schenking, meer hierover vind u hier >>>

namens het parochiebestuur

Pastoor Marc Lindeijer SJ Werkgroep Kerkbalans

designed by PJM Rademakers